SÜLEYMAN DEMİREL DEMOKRASİ ve KALKINMA MÜZESİ

"Benim şapkam tatilde de çalışır."


Demirel Vakfı; mühendis, idareci, politikacı, siyasî parti genel başkanı, muhalefet lideri, milletvekili, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak görev yapmış büyük devlet adamı Süleyman Demirel’in; - Türkiye Cumhuriyetinin 1950 yılından itibaren, demokrasi rejimi içinde kalarak ülkesinin kalkınması yolunda gerçekleştirdiği eserlerini göstermek, - Bu icraatlarını gelecek nesillere intikal ettirmek, - Cumhuriyet ve demokrasi sayesinde köyden bir cumhurbaşkanı çıkabileceği örneğini göstermek, - Türkiye’nin siyasal ve sosyal kültürüne, ayrıca ülkemizin eğitimine katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur. Vakıf; müzecilik, kütüphanecilik, tarih araştırmaları ve yayın alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı araştırma ve inceleme kurumlarıyla da ortak çalışmalar yapabilmektedir. İslamköy’deki Demirel Evini de müze kapsamında değerlendirmektedir

Müze; - Türkiye Cumhuriyetinin, 1950’li yılların başında her bakımdan bulunduğu yeri, bugüne kadarki tüm gelişim ve değişimlerini, - 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in bu süreçteki rolünü, etkinliğini, icraatlarını ve liderliğini, - Demokratik sistem sayesinde bir köyden, bir köy evinden her zaman bir başbakan ve cumhurbaşkanı çıkabildiğini, - Ülkemize sahip çıkıldığı, yaşatıldığı, bu demokratik sistem korunduğu sürece Anadolu’nun daha nice evlerinden başbakan ve cumhurbaşkanın çıkabileceğini gösterebilmek ve anlatabilmek için kurulmuştur. Müze, Demirel Vakfına bağlı olarak hizmet veren özel bir müzedir. Külliye içerisindeki tüm binalar ve üniteler hem Süleyman Demirel’in kardeşi hem de Isparta ve Türkiye’nin ileri gelen işadamlarından olan Şevket Demirel tarafından yaptırılmıştır.